Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Nitriansky kraj » okres Komárno » turistika » miesto

Miesto, okres Komárno

Miesto v okres Komárno

V okres Komárno sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Komárno:, 1 z 17

Záhradkárska osada Kvitnúci ostrov, Pri nesvadskej ceste, Veľká rožná, Záhradkárska osada Tekvičné pole, Záhradkárska osada Poľnohospodár, Záhradkárska osada Elektrosvit, Záhradkárska osada Pod orechom, Záhradkárska osada AGRO, Pri andódskej ceste, Pri komočskej ceste, Vŕšky, Ontopa, Vinice, Veľké záhrady, Pasienok, Medzi cestami, Sokolce-Turi, Hôrka, Lak-Sokolce, Dolina, Malé Kosihy, Horné pridunajské polia, Žltý dom, Balvany, Čergov - Vinohrady, CRUMERUM castrum, Kuzmov jarok, Pod Hájom, Vinné pivnice, Veľká Ragoňa, Vinica, Koteľnica, Druhý diel, Búčska pusta, Na žriedle, Kedvencek 05, Pod cintorínom, Rákosište, Nové zeme, Nové zeme, AD STATUAS castrum, Michalovo, Pri hradskej, Chrobačia lúka, Lodný pasienok, Rocké, Pri hradskej, Vonkajší Geč, Doroštiansky hon, Na úvale, Pri malom kanáli, Horný Slanec, Vŕsok, Vonkajší Geč, Dolný Geč, Horný Andrásov dom, Stará lúka, Dobytčie pasienky, Ďalap, Pri kanáli

Miesto, okres Komárno:, 2 z 17

Pod záhradami, Hruškový rad, Vrbový rad, Pri železnici, Pri Dudváhu, Na lúkach, Hrboľatý hon, Kakalské, Dolný Slanec, Na pieskoch, Pivničné, Panské jazero, Za piri, Pri Zemianskej Olči, Stará lúka, Na úvale, Vrbový rad, Horný úhor pri Ostrove, Za Domáňovským, Pri dolnom Dunaji, Zadný úhor, Horný hon, Pri hornom Dunaji, Červený piesok, Marásky, Pri Žitave, Zadné lúky, Langov majer, Sedrešiovská tabuľa, Biele políčka, Lúčné pole, Tanková lúka, Piesočné vinice, Pred kanálom, Jahodník, Piesčiny, Pri Bystričke, Konopište, Majrovičovské, Stojutrové, Horný Geč, Ostrý vrch, Áčov majer, Dolná tabula, Stredná lúka, Buk, Nad alejou, Dlhé, Veľký les, Godorhát, Dolná Tabula, Lélsky horný Buk, Pri mlynskej ceste, Pri Virte, Výmenná lúka, Bakajské, Pri modranskom chotári, Čalovský Dudváh, Lélske, Pavlovské

Miesto, okres Komárno:, 3 z 17

Veľkolélsky ostrov, Tebehát, Pri enčeri, Pri jarku, Starý hon, Krátky hon, Nový dvor, Panské pozemky, Pri zlatnianskej ceste, Domáňovský majer, Čalovec-Kameničná, Akáloš, Pažitné, Vidov dom, Čomorské lúky, Tebehátsky pasienok, Strážske lúky, Pri Dubníckej ceste, Ladáňske, Domáňovské, Konský járok, Zadná lúka, Horné strážske pasienky, Nová pustatina, Horný úhor, Listové, Malý dvor, Horná lúka, Veľký chrbát, Vajda, Bukovské, Banský uhol, Kopolnica, Židovský cintorín, Dolnobukovský pasienok, Pod Dropím kanálom, Mŕtvy Dunaj, Panský uhol, Lúky na strednom vrchu, Hliník, Pohanská studňa, Konský jarok, Čergov, Hajnické jazero, Hlboká žila, Višňová záhrada, Stredný hon, Vajdov hon, Piesky, Malý ostrov, Semerské vyššie rameno, Dunajské, Čierny chrbát, Hornozlatnianska pustatina, Akáloš, Veľká struha, Za dolnou okoličianskou cestou, Močariny, Studená dolina, Chrenová dunajská hrádza

Miesto, okres Komárno:, 4 z 17

Za mrchoviskom, Vinice, Štrkové, Dropie chránené nálezisko, Chrbát, Pri Jazere, Novina, Lány, Mrchovisko, Pri ceste, Dolina Mládeže, Mikulášov Sad, Malá sihoť, Pri čerpacej stanici, Holubie, Šípkové, Ragoňské lúky, Antonov sad, Medzi kanálmi, Kňažské, Tehelné, Dlhé pole, Kabátová pustatina, Hustá Stráň, Částa, Pri osade, Šibená hora, Stredný hon, Krivé, Pribetský les, Malý ostrov, Stojaté, Horné jazero, Kindeš, Dobrá niva, Pod záhradami, Drieňové, Jastrabie, Rifót, Pod cestou, Divoké, Malotonská oráčina, Antonov ostrov, Za maštaľami, Veľká lúka, Malotônske lúky, Stredná olčianska pusta, Lány, Čierne lúky, Dobytčí pasienok, Obecné lúky, Zlatá záhrada, Štátne majetky, Farské lúky, Stopy, Pri komárňanskej ceste, Na okoličianske, Pri Pire, Stredná paša, Štátne majetky

Miesto, okres Komárno:, 5 z 17

Nad cestou, Pri bodzianskej ceste, Markov dom, Malotonské lúky, Stredný pasienok I., Na Varči, Veľká lúka, Pod kanálom, Ronka, Starý Kopec, Dolné pridunajské polia, Stredný pasienok II., Blatná, Na pasienkoch, Pieskové, Medzi lesom, Pri kanáli, Na zákrute, Veršend, Na hradskú, Čierna voda, Kakal, Pred Veršendom, Žabí hrad, Malotonský les, Panská lúka, Olčianska pusta pri kanáli, Mostová, Dolná, Maglov, Malé diely, Panský jarok, Legorov hon, Pahorok, Blatná, Nad kanálom, Dunajské lúky, Spoločný pasienok, Lúky pri kanáli, Na tonské, Malotonské dlžiny, Marokházske žriedlo, Dunajské trstiny, Dolný hon, Za hrádzou, Slabá žila, Sihoť, Maglov, Líščia diera, Veľký hon, Konopnice, Žriedlo, Stredný hon, Trhovište, Samota, Husté, Suchý vrch, Za železnicou, Nový vrch, Lúčny ostrov

Miesto, okres Komárno:, 6 z 17

Stoličné, Teplý vŕšok, Domovina, Chotínska stráň, Pri chotianskom chotári III, Holý vrch, Za cintorínom želiarske, Lúčnu ostrov, Za vodou, Pred hájskym vrchom, Reťazné, Mohylov, Lúčka, Gontva, Pri chotianskom chotári II., Kakalská oráčina, Lúky pri kanáli, Malá Moňota, Koco, Pasienok, Santov, Chotárny pozemok, Nerast, Zablatené, Holica, Sýpka, Býčia lúka, Chotárny dlhý hon, Šajházske, Šibeničné, Úzke, Slané, Úhor, Čierný chrbát, Chrasť, Briežky, Nové vinohrady, Malá lúka, Pri hradskej, Pod novým vrchom, Fialkový hon, Pri nitrianskom kanáli, Nový vrch, Lesný hon, Horné lazy, Veľký vrch, Reťazné, Pod vrchom, Starovršské vinice, Dlhé, Veľký čierny chrbát, Za tŕstím, Pri bajčskej ceste, Pri lese, Čenka, Na Búč, Za Nitrou, Veľké hruškové polia, Stará strana, Pod vinohradmi

Miesto, okres Komárno:, 7 z 17

Farské, Rovne, Malá Ragoňa, Horný komočín, Komočín, Pri lese, Hustý hon, Šibeničné, Štrkovec, Pieskovy vrch, Nad cintorínom, Pri ostrihomskej ceste, Pred Nitrou, Dolná kapsa, Dlhé, Pri dubnickej ceste, Likó, Rakohátske polia, Prajmer, Veľkonemecká luka, Kňazov rybník, Malonemecká luka, Violínske polia, Vnútorné pole, Na andovskych roliach, Pri Somorovej ceste, Ostrov, Pod lesíkom, Piesky, Topoľový hon, Prísažné, Čakany, Pieskvy vrch, Pri kanáli, Dlhé diely, Nad pivnicami, Horný les, Starý vrch, Nový hon, Cirok, Prosné luky, Balintová lúka, Kratky diel, Balvany, Malý čierny chrbát, Jahodie, Býčia luka, Komočin za Nitrou, Balvany, Mestský háj, Prosné polia, Za fundusmi, Topoľový hon, Valentov prievoz, Dlhý diel, Čierný chrbát, Čierny močiar, Piesková pastvina, Dolinné, Čalovec - Kameničná

Miesto, okres Komárno:, 8 z 17

Pod záhradami, Čalovecké polia, Kvalahat, Rovné, Vyšný diel, Chlebový vrch, Vinohrady, Ohrada, Malý ostrov, Prostredný vrch, Horný chotínsky hon, Kolárovo - Kameničná, Slivkové, Široký piesok, Vajaš, Záhumnie, Hladový vrch, Horná kapsa, Pod chotínskou cestou, Trojity vrch, Kameničné podzáhrady, Čalovské pole, Lohot, Pri Virte, Pusté Balvany, Nižný diel, Pri sušiarni, vodného zdroja, Veľký hon, Slepý kút, Čierny hon, Lohot, Medzi Dunajmi, Magla, Pri dedine, Balvany, Močiarovité, Dolný chotínsky hon, Dunajský výmoľ, Balvany, Cintorínsky hon, Andovská rovina, Starý les, Horný chotínsky hon, Dolný hon, Stredný diel, Kamenný vrch, Syrové pri dunajské, Dlhý chrbát, Pri bohatskom chotári, Stagnóza II., Veľký Ostrov, K Libardu, Trup, Močiare, Chotárny pozemok, Druhý hon pri Častej, Horný Leginč, Nad Millerom, Potkanovo

Miesto, okres Komárno:, 9 z 17

Pod pahorkom, Starý pasienok, Částa, Chrasť, Dolné hliny, Pri chotári, Prímaské, Pod Východom, Pieskové, Vinohrady, Ovčiarske, Slatina, Podunajský výmoľ, Vnútorné pole, Za Žitavou, Starý pasienok, Pod kamenným, Dolina, Šölledt, Pri nových viniciach, Veľký hon, Pri chotínskej ceste, Stredný hon, Židovská dolina, Pri vinárni, Poľný vrch, Malokráľovské, Pri strednej ceste, Domovina, Botovské, Michalov majer, Horné lúky, Kopule, Pri Žitave, Laban, Tehelné, Východ, Jager, Sudcovská sihoť, Úzky diel, Kráľova zem, Brestov, Dolné lúky, Hrachovište, Stredný diel, Pri chotínskej ceste, Piesky, Stará Časta, Nový Sad, Nový sad, Panská lúka, Bokoň, Dlhý hon, Dolné Farské, Srstené chumáče, Pri Častej, Dolný Leginč, Trojvrch, Konopný hon, Trup

Miesto, okres Komárno:, 10 z 17

Veľký Šárad, Dobytčie pole, Dobytčie, Mestské šachorište, Aštván, Krížovské, Dolné diely, Nové studne, Hamské tŕstie, Čovaňoš, Boženický les, Medzi Kanálmi, Nilaš, Malý trávnik, Dobytčie, Kuzma, Hurbanovo, Krížne rameno, Za Bacherom, Vonkajší Gonda, Pri Nitre, Druhý hon pri Částe, Nová zem, Veľký lán, Horné Farské Hrachovište, Veľká Rakota, Pšeničná brána, Malý Vék, Vyžla, Falošný Ereč, Paško, Číčovský les, Troj vrch, Cinkot, Jazero, Miller, Pieskové, Veľká Gúta, Núrodný Hon, Čergov, Kéč pustatina, Ostrov, Želiarske, Stará lúka, Horný les, Lúky, Sölledt, Žrebčinec, Klčoviská, Lukovec, Za Čiližským, Kopané lúky, Štagnovica, Dobytčie pole, Hájnický les, Horné Konopniská, Dolný chotár, Kopy, Veľkokolárske pole, Hamské pasienky

Miesto, okres Komárno:, 11 z 17

Kéčska pustatina, Hamské pasienky, Pazúr, Gözü, Klín, Štrkovec, Jašteričná, Vážsky Dunaj, Dolný diel, Dunajský hon, Dedina, Pri kanáli, Pri Nitre, Želiarske, Husý chrbát, Panský diel, Salaše, Chrenové, Medzi lesmi, Vrbiny, Lopušná pustina, Veľké rameno, Jankovič, Kolárovo, Pri Nitre, Nilaše, U topoľov, Katica könyök, Prútiny, Dlhé, Pačérok, Klčovisko, Klamný Hon, Veľký majerský vŕšok, Horné lúky, Dlhá mokraď, Nad pšeničnou bránou, Pri Částe, Gamota, Piesčiny, Oráčiny, Veľký Vék, Novoďalské, Malý klin, K Libárdu, Pri hradskej do Chotína, Hájnický les, Vážsky klin, Majník, Dolné diely, Holdy, Zátonské, Pred kanálom, Rakytie, Tátoš, Kamenica, Líščie, Pustatina, Ľanová zem, Hoferské

Miesto, okres Komárno:, 12 z 17

Pri vážskej hrádzi, Klčoviská, Rakytové, Pri topoľoch, Šinkove záhrady, Pribetský diel, Starý Hlinik, Ostrý vrch, Pod vŕškom, Dolné diely, Veľký ostrov, Suchý vrch, Dolná železná brána, Bubeník, Nad cestou, Sokolce Lúky, Pod traťou, Kukuričniská, Viničný hon, Horné konopište, Veľká dolina, Rozkoš, Dotva, Otvor, Pri peterskej ceste, Vápenníky, Krátky hon, Rakytie, Kračianske vŕšky, Detvice, Hon pri železnici, Pribetský majer, Bajarské, Pod záhradou, Starý priechod, Mlynské zátone, Pri Timonovom, Na Širokých, Hadovská pustatina, Pri kanáli, Nový vrch, Kamenica, Čenka, Ambróz hon, Ružová záhrada, Kolárovo - Kameničná, Výstup, Kukuričniská, Pri kéčskom chotári, Dunajská stráž, Odolov, Podlužie, Dlhé diely za kanálom, Husie, Pri studni, Horné kapustnice, Čerhát, Na drahu, Pri vojnickom chotári, Za Mrchoviskom

Miesto, okres Komárno:, 13 z 17

Tŕnište, Pri chotínskej ceste, Kopanica, Nad vinicami, Lieskové, Malý sv. Mikuláš, Ostrov Laki, Pri čiernom kríčku, Stávky, Hraničná tabla, Báboca, Lúky, Závoda, Záhumnie od Bodze, Nad kopanicami, Novozámocké údolie, Klin, Pod záhradami, Rúbanské, Mokrá zem, Dolné Botovské, Kolož, Maderét, Pod chrasťou, Pri hradskej, Krížový dvor, Snivý kút, Laban, Dlhé diely, Veľkokolárovské pole, Želiarske hony, Za cestou, Horné záhumie, Biely járok, Pačierok, Rakytové, Pasienok pri hradskej, Cintorínske, Konopový hon, Záhumenice od Bodze, Klinový vrch, Panský dvor, Oráčina, Úzke zeme, Spoločný pasienok, Za loďou, Malá dolina, Čalovec-Lúky, Sartoš, Kindeš, Veľké lúky, Ružový hon, Dolné Veľké pole, Dlžiny, Ostrov, Prosniská, Želiarske, Štrkové, Horná žila pod hadovským, Pri radvanszkom chotári

Miesto, okres Komárno:, 14 z 17

Dolné záhumie, Dlhé tably, Les Gözü, Lándor, Cirokové, Dunajská stráž, Pustá Kava, Okrúhle jazero, Horné diely, Erečské hony, Chotínsky diel, Okrúhle, Pred kanálom za Vyšným, Dolné chrastie, Čakovské nad lesom, Pri chrasti, Palatinská línia, Pri Částe, Za Jaškom, Prútnik, Horná ľanová zem, Horný chotár, Medzi cestami, Močanský viničný hon, Tomáš, Semerské, Dolné Holiare, Močarisko, Od Hurbanovskej cesty, Šárad, Pri hájiku, Breh nad Mudroňovom, Čistina, Veľké hony, Pod hadovským chotárom, Detva, Štefanská pustatina, Za dedinou, Kotlina, Číčov, Spálené tŕstie, Medzi Vírmi, Podlužie, Služobnícke, Divina, Štefanská pustatina, Farská žila, Panská lúka, Veľká lúka, Studňa u Kopánky, Posledný hon, Za cestou, Nad Dlhým vrchom, Dlhý hon, Borový, Diely, Pri pieskovni, Malé lúky, Pustatina svätého Štefana, Horné Holiare

Miesto, okres Komárno:, 15 z 17

Dolný hon, Pri cintoríne, Niže dediny, Horný lán, Pri stanici, Dlžiny, Dobrá lúka, Mlynské zátone, Klin, Za dedinou, Široké, Krátke diely, Pekelný vrch, Cintorínsky hon, Za humnami, Malý Čerhát, Horné, Stredné, Pri radvaňskom chotári, Lesík, Diely, Panský les, Tasta, Syslánky, Hodná lúka, Čistý hon, Ďulov Dvor, Apálske krivky, Vápenníky na druhej strane, Vranie, Pri kanáli, Nad peterskou cestou, Pažite, Dolná Dlhá zem, Horné chrastie, Kamenica, Pieskovisko, Úzka roľa, Čalvárský majer, Veľká lúka, Slepačí les, Dolné a horné Hunvaló, Pri pribetskej ceste, Studničný rad, Morotva, Lososové, Hrkáč, Zakázané, Dolná zem, Nový Hlinik, Hencér, Krížový hon, Vackovské, Aňalské záhrady, Pri kríži, Horná zem, Pod pahorkom, Za vŕškom, Farská pustatina, Diely

Miesto, okres Komárno:, 16 z 17

Podcintorínske, Od Pribety, Krátke hony, Malý vrch, Vápenné, Široké, Mačací chrbát, Záhumenice II. triedy, Dlhý chotár, Ďotva, Stará Gúta, Podblatie, Podblatie, Vinohrady, Náhrada, Novozámocké, Konopniská, Malý Pogáň, Agátový vrch, Sakara, Tretie diely, Spoločné, Pri šrobárovskom chotári, Konokároš, Pri lese, Šomló, Podzáhradie, Vinohradné hony, Dlhý hon, Pozemok a Krížne rameno, Veľká dolina, Pri železnici, Za traťou, Kratiny, Vŕbová tabla, Cintorínske, Veľký Weisz, Kratiny, Pod záhradami, Košikáreň, Maloapálsky ostrov, Na lesnom, Zámocké, Mokratina, Piesočný hon, Nová pustatina, Podlužie za kanálom, Líščie, Šťastný domov, Millér, Veľká Tabuľa, Vonkajšie, Stará hora, Novodelené, Prosné polia, Kopánka, Trstiny, Imeľský pasienok, Veľký Wiesz, Tehlové

Miesto, okres Komárno:, 17 z 17

Ovčie, Lúky, Záhumnie od Zemianskej Olče, Dlhé hony, Pri bodzianskom chotári, Pri rúbanskej ceste, Konopný hon, kanál, Vinice na Studničnom rade, Síkovité a Močaristé, Studničné, Rokliny a Čierna noha, Stredné, Prvé diely, Role pod traťou, Lesný vrch, Pri Timonovej, Pasienok pred vážskou hrádzou, Za cestou, Veľké lúky, Vlčí diel, Ovocné polia, Pri čerpačku, Pri starej Gúte, Pred kanálom za Jaškom, Vojnická cesta, Pod suchým vrchom, Topole, Pri kanáli, Hunvalov, Hájnické, Laban, Dubový chrbát, Jamnický diel, Vodný múľ, Konopná zem, Stredný lán, Veľký háj, Za Nitrou, Pri kaplnke

miesto inde

Komárno (109x), Nesvady (102x), Hurbanovo (90x), Svätý Peter (82x), Kolárovo (80x), Modrany (65x), Kameničná (59x), Zemianska Olča (58x), Bátorove Kosihy (56x), Číčov (56x), Zlatná na Ostrove (56x), Okoličná na Ostrove (52x), Marcelová (51x), Bajč (50x), Pribeta (49x), Chotín (41x), Sokolce (39x), Imeľ (39x), Iža (39x), Búč (38x), Veľké Kosihy (36x), Martovce (35x), Čalovec (32x), Vrbová nad Váhom (31x), Bohatá (29x), Krátke Kesy (27x), Lipové (27x), Radvaň nad Dunajom (27x), Dulovce (24x), Nová Stráž (24x)
miesto v Komárno
miesto v Nesvady
miesto v Hurbanovo

Podobné, okres Komárno:

1646x turistika, 1210x miesto, 97x strom, 85x chranený strom, 85x poľovnícky posed, 50x orientačný bod, 33x turistické informácie, 22x prístrešok, altánok, 19x vodárenská veža, 13x studňa, 10x miesto na piknik, 9x atrakcia, 7x komín, 6x orientačná mapa
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Komárno

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-komarno.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.