Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Nitriansky kraj » okres Komárno » turistika » miesto

Miesto, okres Komárno

Miesto v okres Komárno

V okres Komárno sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Komárno:, 1 z 17

Záhradkárska osada Kvitnúci ostrov, Pri nesvadskej ceste, Veľká rožná, Záhradkárska osada Tekvičné pole, Záhradkárska osada Poľnohospodár, Záhradkárska osada Elektrosvit, Záhradkárska osada Pod orechom, Záhradkárska osada AGRO, Pri andódskej ceste, Pri komočskej ceste, Vŕšky, Pasienok, Vinice, Medzi cestami, Ontopa, Veľké záhrady, Sokolce-Turi, Lak-Sokolce, Hôrka, Dolina, Malé Kosihy, Horné pridunajské polia, Žltý dom, Balvany, Čergov - Vinohrady, Kuzmov jarok, Pod Hájom, Vinné pivnice, Veľká Ragoňa, Vinica, Koteľnica, Búčska pusta, Druhý diel, Na žriedle, Kedvencek 05, Pod cintorínom, Rákosište, Nové zeme, Nové zeme, Michalovo, Pri železnici, Chrobačia lúka, Horný Slanec, Doroštiansky hon, Na lúkach, Horný Andrásov dom, Pod záhradami, Dolný Geč, Ďalap, Hruškový rad, Vonkajší Geč, Pri hradskej, Pri kanáli, Pri Dudváhu, Dobytčie pasienky, Vonkajší Geč, Vrbový rad, Lodný pasienok, Vŕsok, Stará lúka

Miesto, okres Komárno:, 2 z 17

Pri hradskej, Rocké, Pri malom kanáli, Na úvale, Pivničné, Vrbový rad, Panské jazero, Stará lúka, Na úvale, Hrboľatý hon, Kakalské, Pri Zemianskej Olči, Na pieskoch, Za piri, Dolný Slanec, Pri Bystričke, Piesčiny, Pred kanálom, Horný Geč, Tanková lúka, Horný hon, Jahodník, Pri Žitave, Marásky, Langov majer, Stojutrové, Biele políčka, Červený piesok, Za Domáňovským, Zadné lúky, Pri hornom Dunaji, Majrovičovské, Zadný úhor, Konopište, Piesočné vinice, Pri dolnom Dunaji, Sedrešiovská tabuľa, Lúčné pole, Horný úhor pri Ostrove, Pri jarku, Čalovec-Kameničná, Pažitné, Strážske lúky, Veľkolélsky ostrov, Dolná Tabula, Domáňovské, Ostrý vrch, Nad alejou, Zadná lúka, Starý hon, Pri Virte, Lélske, Veľký les, Panské pozemky, Áčov majer, Pri mlynskej ceste, Pri zlatnianskej ceste, Ladáňske, Stredná lúka, Konský járok

Miesto, okres Komárno:, 3 z 17

Buk, Dlhé, Pri Dubníckej ceste, Nová pustatina, Nový dvor, Pavlovské, Horné strážske pasienky, Domáňovský majer, Výmenná lúka, Tebehátsky pasienok, Pri enčeri, Bakajské, Tebehát, Akáloš, Lélsky horný Buk, Dolná tabula, Vidov dom, Krátky hon, Čomorské lúky, Pri modranskom chotári, Čalovský Dudváh, Godorhát, Dolnobukovský pasienok, Banský uhol, Čergov, Vajda, Hornozlatnianska pustatina, Vajdov hon, Hlboká žila, Močariny, Višňová záhrada, Židovský cintorín, Lúky na strednom vrchu, Dunajské, Pod Dropím kanálom, Horná lúka, Horný úhor, Kopolnica, Za dolnou okoličianskou cestou, Bukovské, Veľký chrbát, Stredný hon, Panský uhol, Čierny chrbát, Hajnické jazero, Chrenová dunajská hrádza, Akáloš, Listové, Hliník, Studená dolina, Piesky, Veľká struha, Malý dvor, Pohanská studňa, Malý ostrov, Mŕtvy Dunaj, Semerské vyššie rameno, Konský jarok, Šibená hora, Malý ostrov

Miesto, okres Komárno:, 4 z 17

Jastrabie, Holubie, Štrkové, Rifót, Dlhé pole, Mikulášov Sad, Horné jazero, Hustá Stráň, Tehelné, Dolina Mládeže, Pribetský les, Pri ceste, Částa, Vinice, Stojaté, Krivé, Pri Jazere, Chrbát, Drieňové, Medzi kanálmi, Pri čerpacej stanici, Antonov sad, Malá sihoť, Dobrá niva, Kindeš, Šípkové, Za mrchoviskom, Kabátová pustatina, Dropie chránené nálezisko, Pri osade, Mrchovisko, Novina, Kňažské, Pod záhradami, Stredný hon, Ragoňské lúky, Lány, Na Varči, Stredná paša, Za maštaľami, Pri bodzianskej ceste, Stopy, Malotonská oráčina, Na pasienkoch, Stredná olčianska pusta, Markov dom, Divoké, Pod kanálom, Malotonské lúky, Dobytčí pasienok, Veľká lúka, Čierne lúky, Pri kanáli, Stredný pasienok I., Obecné lúky, Na okoličianske, Pieskové, Stredný pasienok II., Starý Kopec, Pri komárňanskej ceste

Miesto, okres Komárno:, 5 z 17

Medzi lesom, Ronka, Veľká lúka, Farské lúky, Malotônske lúky, Štátne majetky, Lány, Štátne majetky, Pri Pire, Pod cestou, Dolné pridunajské polia, Antonov ostrov, Blatná, Nad cestou, Zlatá záhrada, Pred Veršendom, Lúky pri kanáli, Panský jarok, Dunajské lúky, Malé diely, Sihoť, Žriedlo, Panská lúka, Maglov, Olčianska pusta pri kanáli, Veršend, Slabá žila, Pahorok, Dolný hon, Na zákrute, Na tonské, Mostová, Na hradskú, Legorov hon, Veľký hon, Malotonský les, Malotonské dlžiny, Blatná, Líščia diera, Nad kanálom, Spoločný pasienok, Dunajské trstiny, Maglov, Žabí hrad, Za hrádzou, Dolná, Čierna voda, Kakal, Marokházske žriedlo, Konopnice, Samota, Santov, Stredný hon, Kakalská oráčina, Trhovište, Koco, Úzke, Mohylov, Holý vrch, Teplý vŕšok

Miesto, okres Komárno:, 6 z 17

Pred hájskym vrchom, Slané, Suchý vrch, Šibeničné, Lúčnu ostrov, Domovina, Husté, Šajházske, Za vodou, Nerast, Chotárny pozemok, Zablatené, Za cintorínom želiarske, Lúčka, Býčia lúka, Reťazné, Chotárny dlhý hon, Stoličné, Pri chotianskom chotári II., Gontva, Nový vrch, Chotínska stráň, Malá Moňota, Lúčny ostrov, Za železnicou, Úhor, Lúky pri kanáli, Sýpka, Holica, Pasienok, Pri chotianskom chotári III, Pri nitrianskom kanáli, Na Búč, Nové vinohrady, Pri bajčskej ceste, Nový vrch, Veľký vrch, Štrkovec, Dlhé, Pri lese, Horný komočín, Pod vrchom, Horné lazy, Komočín, Pri ostrihomskej ceste, Pri hradskej, Za Nitrou, Reťazné, Lesný hon, Chrasť, Pred Nitrou, Veľké hruškové polia, Veľký čierny chrbát, Briežky, Pieskovy vrch, Malá Ragoňa, Starovršské vinice, Čenka, Rovne, Čierný chrbát

Miesto, okres Komárno:, 7 z 17

Farské, Malá lúka, Nad cintorínom, Šibeničné, Pod vinohradmi, Fialkový hon, Hustý hon, Pri lese, Pod novým vrchom, Za tŕstím, Stará strana, Dlhé, Topoľový hon, Pod lesíkom, Veľkonemecká luka, Violínske polia, Dolná kapsa, Nad pivnicami, Pri dubnickej ceste, Horný les, Jahodie, Prosné luky, Kňazov rybník, Dlhý diel, Balvany, Malonemecká luka, Za fundusmi, Býčia luka, Piesky, Starý vrch, Pri kanáli, Prajmer, Mestský háj, Dlhé diely, Vnútorné pole, Čierny močiar, Nový hon, Prosné polia, Čakany, Malý čierny chrbát, Cirok, Komočin za Nitrou, Pri Somorovej ceste, Prísažné, Topoľový hon, Valentov prievoz, Balvany, Pieskvy vrch, Čierný chrbát, Ostrov, Na andovskych roliach, Likó, Kratky diel, Rakohátske polia, Balintová lúka, Nižný diel, Záhumnie, Balvany, Balvany, Vyšný diel

Miesto, okres Komárno:, 8 z 17

Pri Virte, Starý les, Medzi Dunajmi, Vinohrady, Pusté Balvany, Pod chotínskou cestou, Lohot, vodného zdroja, Pri dedine, Andovská rovina, Široký piesok, Chlebový vrch, Piesková pastvina, Malý ostrov, Kameničné podzáhrady, Magla, Cintorínsky hon, Dolinné, Rovné, Prostredný vrch, Horný chotínsky hon, Kolárovo - Kameničná, Čierny hon, Pri sušiarni, Hladový vrch, Stredný diel, Kvalahat, Čalovec - Kameničná, Veľký hon, Dunajský výmoľ, Pod záhradami, Vajaš, Horný chotínsky hon, Syrové pri dunajské, Ohrada, Čalovecké polia, Slivkové, Dolný chotínsky hon, Močiarovité, Slepý kút, Trojity vrch, Čalovské pole, Dolný hon, Kamenný vrch, Lohot, Horná kapsa, Horný Leginč, Druhý hon pri Častej, Trup, Podunajský výmoľ, Horné lúky, Stredný diel, Hrachovište, Pri bohatskom chotári, Dolina, Mestské šachorište, Kráľova zem, Stará Časta, Starý pasienok, Pod kamenným

Miesto, okres Komárno:, 9 z 17

Slatina, Pri nových viniciach, Botovské, Úzky diel, Pri Žitave, Brestov, Vnútorné pole, Piesky, Dobytčie pole, Prímaské, Michalov majer, Malokráľovské, Laban, Za Žitavou, Ovčiarske, Trojvrch, Domovina, Jager, Pod Východom, Trup, Konopný hon, Pri chotári, Židovská dolina, Vinohrady, Srstené chumáče, Tehelné, Nový Sad, K Libardu, Potkanovo, Starý pasienok, Stagnóza II., Dlhý hon, Pri chotínskej ceste, Šölledt, Veľký Šárad, Dlhý chrbát, Veľký Ostrov, Poľný vrch, Nový sad, Dolné hliny, Dolný Leginč, Chrasť, Pod pahorkom, Sudcovská sihoť, Částa, Pri Častej, Veľký hon, Pri strednej ceste, Panská lúka, Pri vinárni, Chotárny pozemok, Pri chotínskej ceste, Močiare, Pieskové, Dolné Farské, Kopule, Stredný hon, Bokoň, Východ, Dobytčie

Miesto, okres Komárno:, 10 z 17

Nad Millerom, Dolné lúky, Sölledt, Vyžla, Želiarske, Štagnovica, Klčoviská, Štrkovec, Malý Vék, Dunajský hon, Lopušná pustina, Pazúr, Čergov, Hamské tŕstie, Druhý hon pri Částe, Lukovec, Troj vrch, Dolný chotár, Katica könyök, Horné Farské Hrachovište, Nilaš, Dlhá mokraď, Dlhé, Oráčiny, Salaše, Dolný diel, Pri Nitre, Veľká Gúta, Kuzma, Kolárovo, Veľký majerský vŕšok, Veľkokolárske pole, Hamské pasienky, Krížne rameno, Vonkajší Gonda, Hájnický les, Piesčiny, Medzi Kanálmi, Pieskové, Núrodný Hon, Jazero, Gamota, Aštván, Panský diel, Gözü, Malý trávnik, Miller, Dobytčie pole, Dobytčie, Za Čiližským, Za Bacherom, Horný les, Hájnický les, Vážsky Dunaj, Paško, Klamný Hon, Kéč pustatina, Medzi lesmi, Klín, Pačérok

Miesto, okres Komárno:, 11 z 17

Pri Nitre, Nad pšeničnou bránou, Číčovský les, Lúky, Nové studne, Falošný Ereč, U topoľov, Pri hradskej do Chotína, Boženický les, Vážsky klin, Ostrov, Dedina, Horné Konopniská, Jašteričná, Veľký lán, Hamské pasienky, Pri Částe, Dolné diely, Nilaše, Kopané lúky, Horné lúky, Kéčska pustatina, Kopy, K Libárdu, Vrbiny, Cinkot, Novoďalské, Krížovské, Husý chrbát, Jankovič, Pri kanáli, Veľké rameno, Veľký Vék, Nová zem, Stará lúka, Prútiny, Hurbanovo, Veľká Rakota, Klčovisko, Majník, Pri Nitre, Čovaňoš, Malý klin, Chrenové, Žrebčinec, Želiarske, Pšeničná brána, Kotlina, Malý sv. Mikuláš, Dlhé diely za kanálom, Pred kanálom, Rakytie, Kukuričniská, Ľanová zem, Pod záhradou, Pri kanáli, Zátonské, Tátoš, Kamenica, Líščie

Miesto, okres Komárno:, 12 z 17

Pri cintoríne, Za cestou, Pod záhradami, Detvice, Šinkove záhrady, Horné konopište, Medzi cestami, Semerské, Kamenica, Les Gözü, Pri chotínskej ceste, Pri hradskej, Spálené tŕstie, Pribetský diel, Pri pieskovni, Pod vŕškom, Pri stanici, Rúbanské, Rakytie, Oráčina, Holdy, Rozkoš, Veľká lúka, Horné Holiare, Malé lúky, Veľká dolina, Veľké hony, Nový vrch, Spoločný pasienok, Nad vinicami, Nad peterskou cestou, Vápenníky na druhej strane, Ostrov Laki, Dunajská stráž, Lúky, Biely járok, Pribetský majer, Medzi Vírmi, Dlhé tably, Záhumnie od Bodze, Nad cestou, Dlžiny, Okrúhle jazero, Za loďou, Prosniská, Úzka roľa, Kolož, Štrkové, Horné diely, Klin, Prútnik, Od Hurbanovskej cesty, Snivý kút, Studňa u Kopánky, Báboca, Konopový hon, Husie, Kračianske vŕšky, Močarisko, Pod hadovským chotárom

Miesto, okres Komárno:, 13 z 17

Závoda, Dolné diely, Pri Timonovom, Bubeník, Dlhé diely, Okrúhle, Nad Dlhým vrchom, Za Jaškom, Chotínsky diel, Odolov, Číčov, Nad kopanicami, Želiarske hony, Pri kéčskom chotári, Horný chotár, Starý Hlinik, Dolné Botovské, Pustatina svätého Štefana, Detva, Pustatina, Horná ľanová zem, Veľkokolárovské pole, Podlužie, Vápenníky, Pri hájiku, Krátky hon, Pri Částe, Dlžiny, Breh nad Mudroňovom, Laban, Posledný hon, Hoferské, Kindeš, Za dedinou, Sokolce Lúky, Viničný hon, Dobrá lúka, Kamenica, Za cestou, Želiarske, Panská lúka, Krížový dvor, Čerhát, Ambróz hon, Ružová záhrada, Štefanská pustatina, Dolná Dlhá zem, Panský dvor, Novozámocké údolie, Malá dolina, Tŕnište, Lieskové, Ružový hon, Vranie, Hadovská pustatina, Suchý vrch, Sartoš, Ostrý vrch, Niže dediny, Starý priechod

Miesto, okres Komárno:, 14 z 17

Dolné Holiare, Horný lán, Pieskovisko, Dunajská stráž, Šárad, Pri vážskej hrádzi, Cirokové, Podlužie, Rakytové, Ostrov, Pri studni, Maderét, Pred kanálom za Vyšným, Horná žila pod hadovským, Pri radvanszkom chotári, Klinový vrch, Služobnícke, Dolné Veľké pole, Úzke zeme, Horné kapustnice, Mlynské zátone, Čenka, Hraničná tabla, Pod chrasťou, Dolný hon, Rakytové, Pačierok, Stávky, Čakovské nad lesom, Za Mrchoviskom, Erečské hony, Výstup, Čistina, Záhumenice od Bodze, Cintorínske, Tomáš, Borový, Tasta, Na Širokých, Dolná železná brána, Veľké lúky, Štefanská pustatina, Dolné diely, Pustá Kava, Pri chrasti, Hon pri železnici, Lándor, Pri kanáli, Dolné záhumie, Horné chrastie, Horné záhumie, Na drahu, Dotva, Pasienok pri hradskej, Močanský viničný hon, Pri peterskej ceste, Veľký ostrov, Farská žila, Dlhý hon, Divina

Miesto, okres Komárno:, 15 z 17

Diely, Kukuričniská, Pri vojnickom chotári, Mokrá zem, Pri topoľoch, Palatinská línia, Pri čiernom kríčku, Apálske krivky, Kolárovo - Kameničná, Čalovec-Lúky, Pažite, Dolné chrastie, Pod traťou, Mlynské zátone, Malý Čerhát, Bajarské, Klin, Za dedinou, Široké, Krátke diely, Pekelný vrch, Cintorínsky hon, Klčoviská, Za humnami, Otvor, Horné, Kopanica, Stredné, Pri radvaňskom chotári, Lesík, Diely, Panský les, Syslánky, Hodná lúka, Čistý hon, Ďulov Dvor, Dlhý hon, Pri bodzianskom chotári, Pri Timonovej, Náhrada, Pasienok medzi vážskymi hrádzami, Vinohradné hony, Veľký Weisz, Síkovité a Močaristé, Slepačí les, Podblatie, Záhumnie od Zemianskej Olče, Maloapálsky ostrov, Na lesnom, Piesočný hon, Od Pribety, Vápenné, Pri rúbanskej ceste, Trstiny, Za Nitrou, Viničný vrch, Záhumenice II. triedy, Senný diel, Stredný lán, Mačací chrbát

Miesto, okres Komárno:, 16 z 17

Konopné pole, Sakora, Čalvárský majer, Krížový hon, Zakázané, Nová pustatina, Sakara, Diely, kanál, Zámocké, Pažitie, Cintorínske, Malý vrch, Millér, Dolné Konopište, Pozemok a Krížne rameno, Druhé diely, Lúky, Konopniská, Kratiny, Perecké, Medzi vážskymi hrádzami, Lesný vrch, Laban, Ovčie, Dubový chrbát, Agátový vrch, Tokajský vrch, Pasienok, Hrkáč, Tretie diely, Pred kanálom za Jaškom, Farská pustatina, Ďotva, Za vŕškom, Kolárovské hony, Nový Hlinik, sady Hamušad, Líščie, Močianske vinohrady, Pri šrobárovskom chotári, Lososové, Pri železnici, Lososové, Konopná zem, Hájnické, Dlhý vrch, Dlhé hony, Rokliny a Čierna noha, Rovinatý, Pri lese, Pasienok pred vážskou hrádzou, Pri kanáli, Veľký Wiesz, Pred Váhom, Vinice na Studničnom rade, Veľké lúky, Veľký háj, Podháj, Do bátorovokosihského chotára

Miesto, okres Komárno:, 17 z 17

Stará hora, Za cestou, Ovocné polia, Kratiny, Podzáhradie, Morotva, Podlužie za kanálom, Stará Gúta, Studničné, Tehlové, Horná zem, Pod pahorkom, Dolná zem, Dlhý chotár, Studničný rad, Vojnická cesta, Novodelené, Pri kaplnke, Stopa, Záhumenice I. triedy, Košikáreň, Pod záhradami, Malá Aňala, Šťastný domov, Hunvalov, Kopánka, Role pod traťou, Pri kríži, Millérov chrbát, Konopný hon, Aňalské záhrady, Imeľský pasienok, Jamnický diel, Malomillérske, Hencér, Pod suchým vrchom, Podblatie, Vlčí diel, Prvé diely, Vodný múľ

miesto inde

Komárno (109x), Nesvady (102x), Hurbanovo (90x), Svätý Peter (82x), Kolárovo (80x), Modrany (65x), Kameničná (59x), Zemianska Olča (58x), Číčov (56x), Bátorove Kosihy (56x), Zlatná na Ostrove (55x), Okoličná na Ostrove (52x), Marcelová (51x), Bajč (50x), Pribeta (49x), Chotín (41x), Sokolce (39x), Imeľ (39x), Iža (39x), Búč (38x), Veľké Kosihy (36x), Martovce (35x), Čalovec (32x), Vrbová nad Váhom (31x), Bohatá (29x), Krátke Kesy (27x), Lipové (27x), Radvaň nad Dunajom (27x), Dulovce (24x), Nová Stráž (24x)
miesto v Komárno
miesto v Nesvady
miesto v Hurbanovo

Podobné, okres Komárno:

1644x turistika, 1208x miesto, 97x strom, 85x chranený strom, 85x poľovnícky posed, 50x orientačný bod, 33x turistické informácie, 22x prístrešok, altánok, 19x vodárenská veža, 13x studňa, 10x miesto na piknik, 9x atrakcia, 7x komín, 6x orientačná mapa
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Komárno

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-komarno.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.