Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Nitriansky kraj » okres Komárno » turistika » miesto

Miesto, okres Komárno

Miesto v okres Komárno

V okres Komárno sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Komárno:, 1 z 17

Záhradkárska osada Tekvičné pole, Vŕšky, Ontopa, Medzi cestami, Vinice, Sokolce-Turi, Veľké záhrady, Pasienok, Lak-Sokolce, Hôrka, Malé Kosihy, Dolina, Horné pridunajské polia, Žltý dom, Balvany, Čergov - Vinohrady, Kuzmov jarok, Pod Hájom, Vinné pivnice, Koteľnica, Vinica, Druhý diel, Búčska pusta, Na žriedle, Kedvencek 05, Pod cintorínom, Číčov, Nové zeme, Nové zeme, Michalovo, Vonkajší Geč, Stará lúka, Pri kanáli, Pri železnici, Na úvale, Lodný pasienok, Hruškový rad, Zadný úhor, Pod záhradami, Ďalap, Chrobačia lúka, Na lúkach, Pri malom kanáli, Horný úhor pri Ostrove, Pri hradskej, Pri Dudváhu, Zadné lúky, Piesčiny, Rocké, Doroštiansky hon, Dobytčie pasienky, Vrbový rad, Vŕsok, Vonkajší Geč, Horný Andrásov dom, Langov majer, Pri dolnom Dunaji, Marásky, Dolný Geč, Pri hornom Dunaji

Miesto, okres Komárno:, 2 z 17

Pri hradskej, Horný Slanec, Stará lúka, Pri Bystričke, Kakalské, Stredná lúka, Pred kanálom, Vrbový rad, Konopište, Zadná lúka, Dolný Slanec, Panské jazero, Pivničné, Pri Žitave, Sedrešiovská tabuľa, Horný hon, Stojutrové, Dlhé, Výmenná lúka, Pri jarku, Biele políčka, Na pieskoch, Piesočné vinice, Červený piesok, Hrboľatý hon, Pri Zemianskej Olči, Majrovičovské, Lúčné pole, Za piri, Na úvale, Jahodník, Za Domáňovským, Dolná tabula, Akáloš, Tanková lúka, Pri mlynskej ceste, Veľký les, Strážske lúky, Pri zlatnianskej ceste, Nad alejou, Pri Virte, Nová pustatina, Ostrý vrch, Močariny, Tebehát, Buk, Horný úhor, Starý hon, Piesky, Veľkolélsky ostrov, Čalovec-Kameničná, Čomorské lúky, Pri modranskom chotári, Pavlovské, Lélske, Bakajské, Pažitné, Godorhát, Pri enčeri, Lélsky horný Buk

Miesto, okres Komárno:, 3 z 17

Vidov dom, Dolná Tabula, Horné strážske pasienky, Čalovský Dudváh, Domáňovský majer, Domáňovské, Tebehátsky pasienok, Horný Geč, Nový dvor, Horná lúka, Višňová záhrada, Stredný hon, Bukovské, Akáloš, Hornozlatnianska pustatina, Pod Dropím kanálom, Židovský cintorín, Za dolnou okoličianskou cestou, Hlboká žila, Pohanská studňa, Dolnobukovský pasienok, Vinice, Vajdov hon, Mŕtvy Dunaj, Dunajské, Antonov sad, Hajnické jazero, Rifót, Čierny chrbát, Veľký chrbát, Studená dolina, Dlhé pole, Pri Jazere, Kopolnica, Dobrá niva, Kňažské, Pri ceste, Veľká struha, Novina, Malý dvor, Šípkové, Drieňové, Pod záhradami, Pri osade, Malý ostrov, Částa, Pribetský les, Tehelné, Hustá Stráň, Lány, Jastrabie, Krivé, Kabátová pustatina, Vajda, Chrbát, Chrenová dunajská hrádza, Holubie, Šibená hora, Panský uhol, Semerské vyššie rameno

Miesto, okres Komárno:, 4 z 17

Čergov, Listové, Mikulášov Sad, Hliník, Štrkové, Dropie chránené nálezisko, Horné jazero, Banský uhol, Malotonské lúky, Zlatá záhrada, Za mrchoviskom, Lány, Stredný pasienok II., Mrchovisko, Markov dom, Antonov ostrov, Na okoličianske, Stredný pasienok I., Štátne majetky, Na pasienkoch, Stredná olčianska pusta, Veľká lúka, Pod cestou, Divoké, Stojaté, Štátne majetky, Pri kanáli, Malý ostrov, Dolina Mládeže, Malotonská oráčina, Malotônske lúky, Stopy, Čierne lúky, Kindeš, Pri bodzianskej ceste, Pri komárňanskej ceste, Medzi kanálmi, Pri čerpacej stanici, Stredná paša, Pieskové, Starý Kopec, Veľká lúka, Pri Pire, Blatná, Na Varči, Malá sihoť, Malotonský les, Marokházske žriedlo, Legorov hon, Spoločný pasienok, Žriedlo, Malotonské dlžiny, Na hradskú, Obecné lúky, Dobytčí pasienok, Za maštaľami, Na tonské, Lúky pri kanáli, Dolný hon, Olčianska pusta pri kanáli

Miesto, okres Komárno:, 5 z 17

Na zákrute, Dolné pridunajské polia, Za hrádzou, Pahorok, Lúky pri kanáli, Nad cestou, Mostová, Maglov, Ronka, Panský jarok, Slabá žila, Líščia diera, Farské lúky, Blatná, Maglov, Veľký hon, Konopnice, Dunajské trstiny, Pod kanálom, Kakal, Dolná, Medzi lesom, Dunajské lúky, Pri chotianskom chotári II., Gontva, Teplý vŕšok, Sýpka, Malé diely, Býčia lúka, Chotárny dlhý hon, Lúčnu ostrov, Úzke, Holica, Kakalská oráčina, Stoličné, Koco, Santov, Nový vrch, Reťazné, Šibeničné, Samota, Trhovište, Domovina, Chotínska stráň, Pasienok, Pri chotianskom chotári III, Stredný hon, Mohylov, Pred hájskym vrchom, Husté, Lúčny ostrov, Nerast, Lúčka, Nad kanálom, Sihoť, Úhor, Za cintorínom želiarske, Chotárny pozemok, Suchý vrch, Slané

Miesto, okres Komárno:, 6 z 17

Holý vrch, Pod novým vrchom, Pred Nitrou, Veľký čierny chrbát, Čenka, Za Nitrou, Nové vinohrady, Horný komočín, Komočín, Šibeničné, Štrkovec, Briežky, Malá lúka, Pri nitrianskom kanáli, Za tŕstím, Farské, Čierný chrbát, Reťazné, Lesný hon, Fialkový hon, Vnútorné pole, Topoľový hon, Rakohátske polia, Dolné lúky, Veľký hon, Za Žitavou, Horné lúky, Kopule, Rovne, Pieskovy vrch, Veľký Šárad, Pieskové, Pri sušiarni, Michalov majer, Prostredný vrch, Chlebový vrch, Trojvrch, Pri Žitave, Horné lazy, Močiare, Pod pahorkom, Horný chotínsky hon, Nižný diel, Veľký hon, Pri chotári, Horný chotínsky hon, Pri lese, Pri Virte, Pri chotínskej ceste, Pod vinohradmi, Záhumnie, Horný Leginč, Balvany, Pri vinárni, Pod chotínskou cestou, Čierny hon, Pri dedine, Brestov, Cintorínsky hon, Hrachovište

Miesto, okres Komárno:, 7 z 17

Balvany, Rovné, Komočin za Nitrou, Topoľový hon, Pri nových viniciach, Piesková pastvina, Chrasť, Domovina, Pri chotínskej ceste, Dolný hon, Starovršské vinice, Poľný vrch, Kamenný vrch, Chotárny pozemok, Dolný Leginč, Piesky, Pri bohatskom chotári, Violínske polia, Malý čierny chrbát, Tehelné, Široký piesok, Nad Millerom, Dolný chotínsky hon, Nad cintorínom, Prímaské, Slatina, Stredný diel, Pri lese, Hladový vrch, Čierný chrbát, Vyšný diel, Dolné Farské, Balvany, Chrenové, Katica könyök, Dlhý diel, Ostrov, Pri Nitre, Nová zem, Malokráľovské, Lohot, Dlhý hon, Veľká Rakota, Pieskové, Dolina, vodného zdroja, K Libardu, Dolný chotár, Pri Častej, Kameničné podzáhrady, Pieskvy vrch, Šölledt, Botovské, Slepý kút, Pod lesíkom, Pusté Balvany, Veľký majerský vŕšok, Úzky diel, Za fundusmi, Sudcovská sihoť

Miesto, okres Komárno:, 8 z 17

Troj vrch, Kratky diel, Novoďalské, Kuzma, Lúky, Čalovecké polia, Pri strednej ceste, Dunajský výmoľ, Gamota, Druhý hon pri Častej, Srstené chumáče, Pod Východom, Aštván, Čalovské pole, Částa, Kráľova zem, Ohrada, Vinohrady, Kvalahat, Ovčiarske, Čalovec - Kameničná, Kolárovo - Kameničná, Veľký Ostrov, Potkanovo, Bokoň, Pod kamenným, Pri Nitre, Dobytčie, Lohot, Horné Farské Hrachovište, Vajaš, Trup, Jankovič, Trup, Malý Vék, Dobytčie pole, Veľký Vék, Majník, Stagnóza II., Medzi Dunajmi, Stredný diel, Za Bacherom, Balvany, Stredný hon, Pri Nitre, Dolné hliny, Východ, Kopy, Konopný hon, Jager, Stará Časta, Malý ostrov, Židovská dolina, Panská lúka, Hurbanovo, Starý vrch, Pri radvaňskom chotári, Čovaňoš, Nad peterskou cestou, Mokrá zem

Miesto, okres Komárno:, 9 z 17

Starý pasienok, Rakytie, K Libárdu, Klinový vrch, Pribetský majer, Panský diel, Tasta, Dotva, Pri kanáli, Panský les, Kamenica, Dolné diely, Čistý hon, Ostrov, Tátoš, Rakytové, Horné chrastie, Medzi Vírmi, Cintorínske, Horné diely, Klčoviská, Pri kanáli, Klamný Hon, Veľká dolina, Za loďou, Detvice, Jašteričná, Viničný hon, Stávky, Kamenica, Močanský viničný hon, Dlhé, Za dedinou, Laban, Pri čiernom kríčku, Sokolce Lúky, Dolný diel, Líščie, Pažite, Panská lúka, Čakovské nad lesom, Hájnický les, Cirokové, Prosniská, Borový, Nový Sad, Konopový hon, Cintorínsky hon, Bubeník, Dlhé diely, Novozámocké údolie, Snivý kút, Rúbanské, Piesky, Husie, Maderét, Želiarske, Horné záhumie, Rakytové, Pri radvanszkom chotári

Miesto, okres Komárno:, 10 z 17

Malá dolina, Medzi cestami, Pri cintoríne, Veľkokolárske pole, Boženický les, Horný chotár, Pri Částe, Dolné Holiare, Pri hradskej do Chotína, Nad Dlhým vrchom, Cinkot, Pod traťou, Pri Částe, Vrbiny, Medzi lesmi, Pekelný vrch, Núrodný Hon, Veľký lán, Dolné chrastie, Kotlina, Kamenica, Veľký ostrov, Štefanská pustatina, Štagnovica, Vnútorné pole, Syslánky, Nilaš, Breh nad Mudroňovom, Dolné diely, Dobytčie pole, Lopušná pustina, Starý Hlinik, Suchý vrch, Ostrý vrch, Dunajský hon, Pri chrasti, Za cestou, Dlhá mokraď, Horné Konopniská, Rakytie, Jazero, Nový sad, Závoda, Prútiny, Klin, Klin, Želiarske, Dlhý chrbát, Medzi Kanálmi, Pri kéčskom chotári, Kračianske vŕšky, Želiarske hony, Krížne rameno, Ostrov Laki, Diely, Pod záhradami, Paško, Za dedinou, Nilaše, Starý priechod

Miesto, okres Komárno:, 11 z 17

Sölledt, Starý pasienok, Druhý hon pri Částe, Holdy, Kolárovo, Pazúr, Slivkové, Vyžla, Vážsky klin, Hoferské, Horné kapustnice, Čergov, Hájnický les, Kopanica, Pačérok, Dolné diely, Vážsky Dunaj, Šárad, Horné Holiare, Veľká Gúta, Pri vojnickom chotári, Laban, Dlhý hon, Klčovisko, Vinohrady, Lieskové, Malý klin, Detva, Močarisko, Od Hurbanovskej cesty, Horné lúky, Salaše, Dolné záhumie, Vonkajší Gonda, Za cestou, Podunajský výmoľ, Bajarské, Pri chotínskej ceste, Dobytčie, Dedina, Štrkovec, Nové studne, Pri Timonovom, Biely járok, Nad kopanicami, Kindeš, Nový vrch, Kukuričniská, Krátke diely, Konopná zem, Čalovec-Lúky, Pasienok pri hradskej, Pri hájiku, Tretie diely, Prosné polia, Viničný vrch, Millér, Tomáš, Košikáreň, Morotva

Miesto, okres Komárno:, 12 z 17

Pačierok, Hájnické, Pri Timonovej, Dolná železná brána, Čerhát, Gálházske diely, Role pod traťou, Pri bodzianskom chotári, Od Pribety, Pod hadovským chotárom, Do bátorovokosihského chotára, Pri šrobárovskom chotári, Prútnik, Spálené tŕstie, Mlynské zátone, Záhumnie od Bodze, Horná zem, Agátový vrch, Čalovár, Zakázané, Prvé diely, Stará Gúta, Konopný hon, Veľkokolárovské pole, Tŕnište, Malá Aňala, Cintorínske, Ambróz hon, Na lesnom, Čenka, Sartoš, Nad vinicami, Trstiny, Veľká lúka, Jamnický diel, Kukuričniská, Šinkove záhrady, Palatinská línia, Krátky hon, Krížový hon, Dlhé tably, Lososové, Pustá Kava, Hon pri železnici, Za traťou, Pri hradskej, Malý Čerhát, Pri peterskej ceste, Diely, Tehlové, Dubový chrbát, Sakora, Podlužie, Úzka roľa, Pod pahorkom, Záhumenice od Bodze, Čalvárský majer, Stopa, Dunajská stráž, Pri studni

Miesto, okres Komárno:, 13 z 17

Klčoviská, Nad cestou, Za Mrchoviskom, Úzke zeme, Niže dediny, Malý vrch, Za humnami, Kolárovské hony, Dlžiny, Dunajská stráž, Aňalské záhrady, Pri kaplnke, Pri stanici, Konopný hon, Vodný múľ, Pri kríži, Konokároš, Za Jaškom, Senný diel, Okrúhle jazero, Lesík, Veľké hony, Mlynské zátone, Semerské, Pri lese, Pustatina, Nový Hlinik, Kolož, Ovocné polia, Pri starej Gúte, Konopné pole, Pri čerpačku, Ďotva, Čistina, Podzáhradie, Veľký háj, Pod záhradou, Podlužie, Mačací chrbát, Dolné Veľké pole, Za Nitrou, Veľká dolina, Kratiny, Horné, Studničné, Dolná Dlhá zem, Náhrada, Ružová záhrada, Posledný hon, Sakara, Hraničná tabla, Dlhý chotár, Pri rúbanskej ceste, Ružový hon, Lesný vrch, Dlhé hony, Malomillérske, Apálske krivky, Tokajský vrch, Dlhé diely za kanálom

Miesto, okres Komárno:, 14 z 17

Horná žila pod hadovským, Hadovská pustatina, Vranie, Pred kanálom, Veľké lúky, Pieskovisko, Hencér, Vlčí diel, Okrúhle, Ďulov Dvor, Výstup, Chotínsky diel, Pri kanáli, Kolárovo - Kameničná, Podháj, Farská žila, Líščie, Široké, Vinohrady, Lososové, Pri pieskovni, Laban, Pribetský diel, Zomotva, Pod suchým vrchom, sady Hamušad, Dlžiny, Malý Pogáň, Druhé diely, Horné konopište, Diely, Pri vážskej hrádzi, Spoločný pasienok, Podcintorínske, kanál, Stará hora, Malý diel, Pri pribetskej ceste, Pažitie, Štrkové, Za cestou, Millérov chrbát, Vinohradné hony, Pred kanálom za Vyšným, Slepačí les, Ľanová zem, Divina, Dlhý vrch, Horný lán, Horná ľanová zem, Šťastný domov, Lúky, Lándor, Dolné Botovské, Novodelené, Novozámocké, Močianske vinohrady, Imeľský pasienok, Kratiny, Pasienok medzi vážskymi hrádzami

Miesto, okres Komárno:, 15 z 17

Hamské pasienky, Farárovo pole, Stredný lán, Miller, Oráčiny, U topoľov, Pri kanáli, Hrkáč, Vŕbová tabla, Dolné Konopište, Piate diely, Rakytové pasienky, Gözü, Do močianskeho chotára, Horný les, Kéč pustatina, Žrebčinec, Pod záhradami, Rovinatý, Falošný Ereč, Pastva, Medzi vážskymi hrádzami, Malý trávnik, Záhumnie od Zemianskej Olče, Podlužie za kanálom, Lukovec, Piesočný hon, Za maštaľami, Veľká Aňala, Pred Váhom, Podblatie, Horné diely, Zámocké, Pasienok pred vážskou hrádzou, Topole, Dolná zem, Číčovský les, Mokratina, Kéčska pustatina, Hofierske, Vinice, Hamské tŕstie, Pri železnici, Stará lúka, Nad Dlhým vrchom, Veľké rameno, Podblatie, Husý chrbát, Nad pšeničnou bránou, Opar, Za Žemlekešom, Za slepačím lesom, Pri teplej vode, Studničný rad, Sékeš, Želiarske, Pred Žemlekešom, Hamské pasienky, Kapustnice, Vackovské

Miesto, okres Komárno:, 16 z 17

Pred kanálom za Jaškom, Piesčiny, Veľká lúka, Rakytové pasienky, Pieskový diel, Veľký Pogáň, Pasienok, Konopniská, Za Millerom, Za vinicami, Dlhý hon, Maloapálsky ostrov, Vinice na Studničnom rade, Krížovské, Krátke hony, Klín, Kopané lúky, Likóč, Pšeničná brána, Za Čiližským, Pri topoľoch, Komárie sídlo, Zátonské, Studnička, Krátky diel, Dyňové, Chrasť, Dobrá lúka, Horná železná brána, Veľký stredný hon, Báboca, Záplavie, Erečské hony, Predné hony, Veterník, Pasienky, Otvor, Komárie, Bažantnica, Stredný hon, Chotárny hon, Krížový dvor, Stará Chrasť, Prvý diel, Močidlá, Odolov, Bajčianske hospodárstvo, Panský dvor, Konopište, Cigánsky háj, Puhod, Želiarsky hon, Krátke, Paškom, Žabinec, Na výhone, Vrátne, Veľký diel, Nový diel, Diviačie

Miesto, okres Komárno:, 17 z 17

Hodná lúka, Medzi kanálmi, Slané, Starý hon, Oráčina, Nad vinohradmi, Nad Želiarskym honom, Les Gözü, Pri kotelnici, Kotelnica, Ragoňa, Hraničná lúka, Horná lúka, Rýľový hon, Za lúkou, Páperia, Druhý diel, Za dolinou, Panské, Dunajské hony, Divé záhrady, Sudové, Strážny hon, Dolné záhrady, Chmelnisko, Pri kanáli, Strážne, Panské, Ragoňa, Dolinka, Lúky, Za Žilkou, Želiarske pole, Veľký piesok, Malý ostrov, Široké Nivy, Lapoše, Pažitné, Ragoňská lúka, Žabie pleso

miesto inde

Komárno (110x), Nesvady (102x), Hurbanovo (90x), Svätý Peter (82x), Modrany (65x), Kolárovo (65x), Kameničná (59x), Zemianska Olča (58x), Bátorove Kosihy (56x), Číčov (56x), Zlatná na Ostrove (56x), Okoličná na Ostrove (52x), Marcelová (51x), Bajč (50x), Pribeta (49x), Chotín (41x), Sokolce (39x), Imeľ (39x), Iža (39x), Búč (38x), Veľké Kosihy (36x), Martovce (35x), Čalovec (32x), Vrbová nad Váhom (31x), Bohatá (29x), Krátke Kesy (27x), Lipové (27x), Radvaň nad Dunajom (27x), Dulovce (24x), Nová Stráž (24x)
miesto v Komárno
miesto v Nesvady
miesto v Hurbanovo

Podobné, okres Komárno:

1372x turistika, 1062x miesto, 79x strom, 68x chranený strom, 34x orientačný bod, 32x poľovnícky posed, 31x turistické informácie, 19x vodárenská veža, 12x studňa, 9x atrakcia, 9x prístrešok, altánok, 7x miesto na piknik, 6x orientačná mapa, 4x komín
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Komárno

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-komarno.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.